Studnia szybowa; studnia co to jest
Co to jest Studnia szybowa; studnia kopana. Wyjaśnienie kopana Studnia kopana, na ogół.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia szybowa; studnia kopana

Studnia szybowa; studnia kopana
Studnia kopana, na ogół wielkośrednicowa (średnica większa od 0,75 m, regularnie 1,5 – 2,0 m), pracująca poprzez dno z → zasypką (na dnie studni) filtrującą, gruboziarnistą (ryc. 110). [TM, AK] Ryc. 110. Studnia szybowa a – obudowana kamieniem naturalnym, b-d – obudowana kręgami betonowymi: b – niedoskonała z dopływem poprzez dno, c – doskonała z dopływem bocznym, d – niedoskonała z dopływem poprzez dno i bocznym; na dnie studzien b i d zasypka.

Czym jest Studnia szybowa; studnia znaczenie w Słownik definicje S