Substancja trwała; s. trudno co to jest
Co to jest Substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna.

Czy przydatne?

Co to jest Substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna

Substancja trwała; s. trudno rozkładająca się, s. konserwatyw na, s. refrakcyjna
Substancje (zanieczyszczenia, → znaczniki), których skład w naturalnych warunkach nie ulega zmianom albo wymienia się bardzo wolno. Nie podlegają rozpadowi (zanikowi, → biodegradacji) ani mechanizmom sorpcyjnym (→ sorpcja). W jednorodnym → ośrodku hydrogeologicznym substancje takie poruszają się ze średnią prędkością równą średniej prędkości rzeczywistej wód podziemnych. Nie poddają się mechanizmom → samooczyszczania się wód podziemnych. Składniki ścieków trudno ulegające biodegradacji tytułujemy refrakcyjnymi. [AM, SW].

Czym jest Substancja trwała; s. trudno znaczenie w Słownik definicje S