Szczelinowanie skał strefy co to jest
Co to jest Szczelinowanie skał strefy przyotworowej. Wyjaśnienie przyotworowej Zabieg techniczny.

Czy przydatne?

Co to jest Szczelinowanie skał strefy przyotworowej

Szczelinowanie skał strefy przyotworowej
Zabieg techniczny realizowany w otworach badawczych, złożowych i studniach, mający na celu powiększenie przepuszczalności warstwy wodonośnej poprzez utworzenie wokół odwiertu sztucznych spękań górotworu dzięki wysokich ciśnień uzyskanych dzięki wtłaczaniu medium ciekłego albo gazowego. Stosuje się raczej dwie sposoby s.s.s.p.: hydrauliczną i gazową (detonacje). Jako ciecz szczelinującą stosuje się zwykle wodę z piaskiem. W skałach węglanowych dodaje się kwasu solnego, co umożliwia połączenie szczelinowania z kwasowaniem (→ kwasowanie skał strefy przyotworowej). Wywierane ciśnienia mogą przekraczać 20 MPa. Szczelinowanie dzieje się w odsłoniętym otworze albo w jego zarurowanej części odsłoniętej poprzez → perforację rur okładzinowych. →Usprawnianie studni.[AR].

Czym jest Szczelinowanie skał strefy znaczenie w Słownik definicje S