Szczelinowatość co to jest
Co to jest Szczelinowatość. Wyjaśnienie utworów skalnych wynikająca z obecności w nich (w warunkach.

Czy przydatne?

Co to jest Szczelinowatość

Szczelinowatość
Właściwość utworów skalnych wynikająca z obecności w nich (w warunkach naturalnych) sieci spękań i szczelin. Szczelinę charakteryzuje mierzalny wyznacznik rozwarcie. Genetycznie wyróżniamy szczeliny: syngenetyczne – tworzące się w wyniku działania sił wewnętrznych w procesie powstawania skały, tektoniczne – tworzące się w wyniku ciśnień zewnętrznych w czasie ruchów górotwórczych, wietrzeniowe – powstające w wyniku zmian ciśnienia górotworu. Z racji na sposobność gromadzenia i przewodzenia wód podziemnych i działanie sił międzycząsteczkowych wyróżniamy szczeliny: nadkapilarne – większe od 0,254 mm, kapilarne – o szerokości 0,2540,0001 mm, subkapilarne – mniejsze od 0,0001 mm. Ilościowo szczelinowatość określamy dzięki →współczynnika szczelinowatości.[TB i DM].

Czym jest Szczelinowatość znaczenie w Słownik definicje S