Szczukariewa klasyfikacja co to jest
Co to jest Szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód). Wyjaśnienie chemiczna wód) Oficjalna.

Czy przydatne?

Co to jest Szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód)

Szczukariewa regulacja (chemiczna wód)
Oficjalna regulacja chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku Radzieckim, powszechnie służąca w Europie wschodniej i środkowej (z licznymi modyfikacjami). W S.k. wydziela się 49 klas hydrogeochemicznych, a o przynależności do określonej klasy decyduje stężenie →jonów głównych przekraczające 20% mvali (modyfikacje: 17; 17,5; 22,5; 25% mvali). Używana zarówno w formie graficznej (ryc. 116), jak i w formie skróconego zapisu chemizmu wód (→ formuła chemicznego składu wody). → Klasyfikacje hydrochemiczne, → Klasyfikacje hydrogeochemiczne.[AM] Ryc. 116. Model klasyfikacji chemizmu wód naturalnych wg Szczukariewa.

Czym jest Szczukariewa klasyfikacja znaczenie w Słownik definicje S