Wody węglanowa twardość

Ocena przydatności:

     

Co to jest -> Definicja terminu : Twardość węglanowa (wody)
Właściwość chemiczna wody związana z obecnością rozpuszczonych soli wapnia i magnezu w postaci wodorowęglanów i węglanów. Jest to część → twardości ogólnej wody zanikająca po przegotowaniu (po osadzeniu kamienia kotłowego → twardość przemijająca). → Twardość wody, → Stopień twardości (wody).[AM].

Zbliżone badania i analizy na literę T

Badania i analizy:

  • Tryt T - Definicja terminu : Tryt TPromieniotwórczy izotop wodoru (→
  • Tama wodoszczelna - Definicja terminu : Tama wodoszczelnaTama przegradzająca
  • Testowanie modelu - Definicja terminu : Testowanie modeluT.m. polega
  • Tlen O - Definicja terminu : Tlen OGaz słabo rozpuszczalny w wodzie
  • Twardość niewęglanowa (wody) - Definicja terminu : Twardość niewęglanowa (wody)Właściwość

Analiza i przeprowadzone badanie.