Ujęcie infiltracyjne co to jest
Co to jest Ujęcie infiltracyjne. Wyjaśnienie umożliwiające wydobywanie wód podziemnych zasilanych w.

Czy przydatne?

Co to jest Infiltracyjne Ujęcie

Ujęcie infiltracyjne
Ujęcie umożliwiające wydobywanie wód podziemnych zasilanych w znacznej mierze wodami powierzchniowymi z rzek, jezior i zbiorników wodnych. Rozróżnia się infiltrację naturalną i sztuczną (zasilanie niezależne od pracy ujęcia). Infiltracja wymuszona to →infiltracja brzegowa. Infiltracja sztuczna wykorzystuje baseny albo stawy nawadniające, studnie chłonne, drenaże chłonne. → Ujęcie wód podziemnych.[AK].

Czym jest Ujęcie infiltracyjne znaczenie w Słownik definicje U