Słownik Ujęcie infiltracyjne definicja

Co to jest Ujęcie infiltracyjne. Wyjaśnienie umożliwiające wydobywanie wód podziemnych zasilanych w znacznej mierze wodami. Co znaczy Infiltracyjne Ujęcie słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Infiltracyjne Ujęcie

Ujęcie infiltracyjne
Ujęcie umożliwiające wydobywanie wód podziemnych zasilanych w znacznej mierze wodami powierzchniowymi z rzek, jezior i zbiorników wodnych. Rozróżnia się infiltrację naturalną i sztuczną (zasilanie niezależne od pracy ujęcia). Infiltracja wymuszona to →infiltracja brzegowa. Infiltracja sztuczna wykorzystuje baseny albo stawy nawadniające, studnie chłonne, drenaże chłonne. → Ujęcie wód podziemnych.[AK].

Czym jest Ujęcie infiltracyjne znaczenie w Słownik definicje U