Wahania zwierciadła wód co to jest
Co to jest Wahania zwierciadła wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Zmiany położenia.

Czy przydatne?

Co to jest Wahania zwierciadła wód podziemnych

Wahania zwierciadła wód podziemnych
Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych w momencie w konsekwencji czynników naturalnych i sztucznych, w tym raczej zmiennego natężenia →infiltracji opadów, → ewapotranspiracji, drenażu naturalnego i sztucznego, zmian ciśnienia atmosferycznego. Rozmiar zmian (→ amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych), zależna od wymienionych czynników, a również od wykształcenia litologicznego i pojemności wodnej środowiska wód podziemnych, jest odnoszona najczęściej do okresów: sezonu, roku albo wielolecia.[SK].

Czym jest Wahania zwierciadła wód znaczenie w Słownik definicje W