Warstwa elektryczna podwójna co to jest
Co to jest Warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna. Wyjaśnienie dyfuzyjna warstwa.

Czy przydatne?

Co to jest Warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna

Warstwa elektryczna podwójna; dyfuzyjna warstwa podwójna
Struktura jonowa na granicy między fazą mineralną stałą a roztworem elektrolitów (na przykład → wodą podziemną). Etap stała o ładunku ujemnym gromadzi kationy z roztworu. Tworzą one na powierzchni minerałów warstwę zwartą. W większej odległości od powierzchni stężenie kationów jest mniejsze, ale występują one w stężeniach wyższych niż w reszcie roztworu. Ta część w.e.p., zwana warstwą rozmytą, rozciąga się na odległość, na której ustaje wpływ potencjału powierzchniowego na właściwości roztworu. Grubość w.e.p. zależy od → siły jonowej roztworu i dla → wód podziemnych może wynosić od 30 Å do ponad 120 Å (1 Å =10–8 cm). W.e.p. odgrywa istotną rolę między innymi w procesie → ultrafiltracji.[JD].

Czym jest Warstwa elektryczna podwójna znaczenie w Słownik definicje W