Właściwości fizyczne (wód co to jest
Co to jest Właściwości fizyczne (wód). Wyjaśnienie Zespół cech fizycznych wody. Głównymi w.f. wód.

Czy przydatne?

Co to jest Wód Fizyczne Właściwości

Właściwości fizyczne (wód)
Zespół cech fizycznych wody. Głównymi w.f. wód podziemnych są: → przewodność elektrolityczna właściwa, radoczynność (→ woda radoczynna), → gęstość i lepkość wody i jej → temperatura. Zależą one od całokształtu warunków hydrogeologicznych i hydrogeochemicznych występowania wód, a w szczególności od składu chemicznego wody. →Właściwości chemiczne (wód), → Właściwości organoleptyczne (wód), → Badanie wody.[AM].

Czym jest Właściwości fizyczne (wód znaczenie w Słownik definicje W