Słownik Właściwości fizyczne (wód) definicja

Co to jest Właściwości fizyczne (wód). Wyjaśnienie Zespół cech fizycznych wody. Głównymi w.f. wód podziemnych są: → przewodność. Co znaczy Wód Fizyczne Właściwości słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Wód Fizyczne Właściwości

Właściwości fizyczne (wód)
Zespół cech fizycznych wody. Głównymi w.f. wód podziemnych są: → przewodność elektrolityczna właściwa, radoczynność (→ woda radoczynna), → gęstość i lepkość wody i jej → temperatura. Zależą one od całokształtu warunków hydrogeologicznych i hydrogeochemicznych występowania wód, a w szczególności od składu chemicznego wody. →Właściwości chemiczne (wód), → Właściwości organoleptyczne (wód), → Badanie wody.[AM].

Czym jest Właściwości fizyczne (wód) znaczenie w Słownik definicje W