Właściwości hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Właściwości hydrogeologiczne liczbowe. Wyjaśnienie liczbowe W.h. charakteryzują liczbowo.

Czy przydatne?

Co to jest Liczbowe Hydrogeologiczne Właściwości

Właściwości hydrogeologiczne liczbowe
W.h. charakteryzują liczbowo: parametry– wielkości charakterystyczne dla procesu, wskaźniki o podobnym znaczeniu (w. infiltracji, porowatości, krenologiczny), współczynniki – wielkości liczbowe charakteryzujące stosunki pomiędzy określonymi wielkościami (w. porowatości, w. filtracji, w. hydrochemiczny), moduły wykazujące powtarzalny wymiar, jednostki o określonych cechach (m. odpływu podziemnego).[AK].

Czym jest Właściwości hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje W