Woda błonkowata; woda co to jest
Co to jest Woda błonkowata; woda adhezyjna. Wyjaśnienie adhezyjna Woda otaczająca błonką ziarna.

Czy przydatne?

Co to jest Woda błonkowata; woda adhezyjna

Woda błonkowata; woda adhezyjna
Woda otaczająca błonką ziarna mineralne (ryc. 124), których powierzchnia jest wysycona → wodą higroskopijną. Z ziarnem mineralnym wiążą ją siły elektryczne przyciągające drobiny wody. Grubość błonki nie przekracza 0,5 μm. Gęstość w.b. jest większa niż wody wolnej, temperatura zamarzania niższa od 0° C. Z racji na siły molekularne nie może się przemieszczać pod wpływem siły ciężkości, nie przenosi ciśnienia hydrostatycznego, ma ograniczoną umiejętność rozpuszczania. W.b. złożona jest z warstwy wewnętrznej, zwanej wodą błonkowatą utwierdzoną, trwalej związanej, i zewnętrznej, luźniej związanej. Stosunkowo oddalania się od ziarna mineralnego właściwości jej zbliżają się do właściwości wody wolnej. umiejętność wiązania w.b. to wodochłonność molekularna, a liczba w.b. w skale to wilgotność molekularna. → Systematyka wód podziemnych, → Wodochłonność.[TB i DM] Ryc. 124. Kluczowe rodzaje wody w strefie aeracji (wg Pazdro, Kozerski, 1990).

Czym jest Woda błonkowata; woda znaczenie w Słownik definicje W