Woda pitna; woda do picia w co to jest
Co to jest Woda pitna; woda do picia, w. konsumpcyjna. Wyjaśnienie konsumpcyjna Jeden z rodzajów.

Czy przydatne?

Co to jest Woda pitna; woda do picia, w. konsumpcyjna

Woda pitna; woda do picia, w. konsumpcyjna
Jeden z rodzajów wód użytkowych (→ woda użytkowa), woda nadająca się do celów konsumpcyjnych: do picia, produkcji żywności i napojów. Woda o ustalonych właściwościach fizycznych, chemicznych, organoleptycznych i stanie bakteriologicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami sanitarnymi dotyczącymi wód pitnych. Cechy konsumpcyjne może mieć woda w stanie surowym, jak i nabyć je po przeprowadzeniu mechanizmów uzdatniających (→ uzdatnianie wody). W.p. może być zarówno wodą powierzchniową (na przykład rzeczną), jak i podziemną (źródlaną, studzienną) (ryc.125). → Jakość wody, → Normy jakości wody pitnej.[AM] Ryc. 125. Krzywe kumulacyjne ilustrujące występowanie wybranych jonów w wodach używanych do picia (wg Davis, de Wiest, 1966).

Czym jest Woda pitna; woda do picia, w znaczenie w Słownik definicje W