Wody podziemne naporowe co to jest
Co to jest Wody podziemne naporowe. Wyjaśnienie napięte (o naporowym zwierciadle), Wody podziemne w.

Czy przydatne?

Co to jest Naporowe Podziemne Wody

Wody podziemne naporowe
w.p. napięte (o naporowym zwierciadle), Wody podziemne w warstwach wodonośnych przykrytych utworami słabo przepuszczalnymi albo nieprzepuszczalnymi, z ciśnieniem hydrostatycznym w stropie powyżej ciśnienia atmosferycznego. W razie, gdy ciśnienie to skutkuje podniesienie się zwierciadła piezometrycznego powyżej rzędnej powierzchni terenu i może nastąpić samowypływ, mówimy o wodzie artezyjskiej ( albo o warunkach artezyjskich), gdy zwierciadło piezometryczne nie sięga ponad powierzchnię o wodzie subartezyjskiej. Zasilanie dzieje się na drodze → infiltracji opadów atmosferycznych w obszarach wychodni → wodonośców i przez → przesiąkanie i → kontakty hydrauliczne z innym zbiorowiskiem wód podziemnych. Wpływ czynników i mechanizmów egzogenicznych na reżim hydrogeologiczny w.p.n. jest ograniczony (ryc. 127). → Wahania zwierciadła wody, → odpływ podziemny, temperatura, skład chemiczny nie wykazują skokowych zmian. → Systematyka wód podziemnych, → Wody podziemne. [AK, TB i DM] Ryc. 127. Woda podziemna naporowa i swobodna.

Czym jest Wody podziemne naporowe znaczenie w Słownik definicje W