Wody przypowierzchniowe co to jest
Co to jest Wody przypowierzchniowe. Wyjaśnienie strefy aeracji występujące ponad zwierciadłem wód.

Czy przydatne?

Co to jest Przypowierzchniowe Wody

Wody przypowierzchniowe
Wody strefy aeracji występujące ponad zwierciadłem wód podziemnych, zwane także ogólnie zawieszonymi: wody powiązane, wody kapilarne (częścią z nich są wody glebowe), a również wody wolne grawitacyjnie przemieszczające się, przepływające poprzez strefę aeracji do →zwierciadła wód podziemnych, do → wód podziemnych swobodnych. Do w.p. zalicza się także niekiedy → poziomy wodonośne zawieszone i bardzo płytko występujące wody podziemne (strefa aeracji małej miąższości). → Systematyka wód podziemnych.[AK].

Czym jest Wody przypowierzchniowe znaczenie w Słownik definicje W