Wrażliwość zbiorników wód co to jest
Co to jest Wrażliwość zbiorników wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Umowne ustalenie.

Czy przydatne?

Co to jest Wrażliwość zbiorników wód podziemnych

Wrażliwość zbiorników wód podziemnych
Umowne ustalenie potencjalnego stopnia zagrożenia zbiornika wód podziemnych wynikającego z budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i istnienia rzeczywistego albo potencjalnego ogniska zanieczyszczeń. Zależy raczej od stopnia izolacji zbiornika wód podziemnych od powierzchni (ogniska zanieczyszczeń), a więc tak zwany stopnia odkrycia i charakteru ośrodka skalnego tworzącego nadkład i warstwę wodonośną. Cechy tego ośrodka decydują o prędkości przepływu wód i substancji zanieczyszczających, zdolnościach sorpcyjnych i tak dalej Wrażliwość zbiornika wód podziemnych jest również funkcją głębokości zalegania zwierciadła w warstwie i warunków jego zasilania i drenażu.[AS].

Czym jest Wrażliwość zbiorników wód znaczenie w Słownik definicje W