Wskaźnik krenologiczny; w co to jest
Co to jest Wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia. Wyjaśnienie gęstości źródeł.

Czy przydatne?

Co to jest Wskaźnik krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia

Parametr krenologiczny; w. gęstości źródeł, w. uźródlenia
W.k. ustala liczbę źródeł przypadających na1km2 powierzchni ziemi. W zależności od rzeźby terenu i budowy geologicznej waha się w granicach od 0 do kilku, sporadycznie do kilkunastu źródeł na 1 km2. Największe wartości osiąga w obszarach górskich. → Źródło, →Krenologia.[TB i DM].

Czym jest Wskaźnik krenologiczny; w znaczenie w Słownik definicje W