Współczynnik infiltracji w co to jest
Co to jest Współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji. Wyjaśnienie parametr infiltracji.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik infiltracji w; wskaźnik infiltracji

Współczynnik infiltracji w; parametr infiltracji
Relacja odpływu podziemnego do opadu atmosferycznego, który go wyzwala. Rozumiany jest także jako
relacja efektywnego zasilania infiltracyjnego do wysokości opadu. Należy go wyznaczać jako średni z wielolecia w celu dopuszczalności pomijania zmian wielkości stanu napełnienia zbiorników wód podziemnych (zmian retencji). Wykazuje ważną zależność od litologii utworów powierzchniowych, a również od pokrycia i rzeźby powierzchni terenu. Wymiar: [1].[TM].

Czym jest Współczynnik infiltracji w znaczenie w Słownik definicje W