Współczynnik odsączalności μ co to jest
Co to jest Współczynnik odsączalności μ. Wyjaśnienie Współczynnik, który jest miarą → odsączalności.

Czy przydatne?

Co to jest Μ Odsączalności Współczynnik

Współczynnik odsączalności μ
Współczynnik, który jest miarą → odsączalności grawitacyjnej. Wyraża go relacja: gdzie: Vo – objętość wody odsączanej ze skały [L3], V – objętość skały [L3]. W.o. jest liczbą zmienną, zależną od czasu, wartość jego można obliczyć kilkoma sposobami:– sposobem Kinga – wysokich kolumn, – poprzez odwirowanie próbki przy prędkości 5000 obrotów na minutę, – na podstawie wyników analizy granulometrycznej, poprzez odczytanie z nomogramu wg Kozerskiego, – na podstawie znajomości współczynnika filtracji, stosując wzór Biecińskiego: gdzie: k – współczynnik filtracji w m/d– sposobem Clarka, na podstawie próbnego pompowania. Wymiar: [1].[TB i DM].

Czym jest Współczynnik odsączalności μ znaczenie w Słownik definicje W