Współczynnik co to jest
Co to jest Współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna

Współczynnik przepuszczalności kp; przepuszczalność, p. wewnętrzna
Wyznacznik wyrażający przepuszczalność samego ośrodka porowatego niezależnie od właściwości płynu. Fizycznie wyraża objętość płynu o jednostkowej lepkości dynamicznej, który w jednostce czasu, pod wpływem jednostkowego gradientu potencjału ciśnienia przepływa poprzez jednostkowy przekrój ortogonalny do kierunku przepływu. Jednostką w.p. jest → darcy.
Wyznacznik służący w dynamice płynów niejednorodnych: ropy naftowej, gazów i wód mineralnych. Wymiar: [L2].Jednostki: D, mD, de, cm2,m2.[TM].

Czym jest Współczynnik znaczenie w Słownik definicje W