Współczynnik regresji źródła co to jest
Co to jest Współczynnik regresji źródła α. Wyjaśnienie α Współczynnik określający tempo obniżania.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynnik regresji źródła α

Współczynnik regresji źródła α
Współczynnik określający tempo obniżania się wydajności źródła (w relacji do wydajności początkowej) w jednostce czasu (ryc.128). W.r.ź. charakteryzuje reżim własny źródła, między innymi szybkość sczerpywania się zbiornika wody podziemnej drenowanego poprzez źródło w okresie bezopadowym. → Źródło.[TB i DM] Ryc. 128. Współczynnik regresji źródła zasilanego z dwóch zbiorników.

Czym jest Współczynnik regresji źródła α znaczenie w Słownik definicje W