współczynnik różnoziarntości co to jest
Co to jest współczynnik różnoziarnistości. Wyjaśnienie różnoziarnistości, Współczynnik.

Czy przydatne?

Co to jest Różnoziarnistości Współczynnik

współczynnik różnoziarnistości, Współczynnik nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr równomierności uziarnienia
Ilościowe ustalenie nierównomierności uziarnienia skały okruchowej. Wyraża go iloraz: gdzie: d60 – średnica ziarn, która wspólnie z mniejszymi stanowi 60% wagowych badanej próbki, d10 – średnica ziarn, która wspólnie z mniejszymi stanowi 10% wagowych badanej próbki. Wartości d60 i d10 odczytuje się z → krzywej uziarnienia sumacyjnej. → Badanie granulometryczna, → Średnica miarodajna ziarna.[TB i DM].

Czym jest współczynnik różnoziarnistości znaczenie w Słownik definicje W