Współczynniki co to jest
Co to jest Współczynniki hydrogeochemiczne; stosunki hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne.

Czy przydatne?

Co to jest Współczynniki hydrogeochemiczne; stosunki hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne

Współczynniki hydrogeochemiczne; relacje hydrogeochemiczne, wskaźniki hydrogeochemiczne
Wartości liczbowe określające relacje stężeń dwóch jonów albo gazów występujących w wodach podziemnych, a mogące mieć znaczenie przy ocenie genezy albo przemian hydrogeochemicznych zachodzących w wodach podziemnych, na przykład He/Ar, Ar/N2, 3He/4He albo Cl/Br, Br/J, r(Ca/Mg). W.h. są używane w hydrogeochemicznych, złożowych pracach poszukiwawczych i przy regionalnych charakterystykach hydrogeochemicznych. → Współczynnik jonowy, → Wskaźniki hydrochemiczne.[AM].

Czym jest Współczynniki znaczenie w Słownik definicje W