Wzbogacanie zasobów co to jest
Co to jest Wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych. Wyjaśnienie zasilanie) wód.

Czy przydatne?

Co to jest Wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych

Wzbogacanie zasobów (sztuczne zasilanie) wód podziemnych
Dodatkowa, sztuczna → infiltracja wody do →poziomu wodonośnego celowo spowodowana dzięki szczególnych urządzeń (baseny, stawy i rowy infiltracyjne, studnie chłonne i tym podobne), zalewanie obszarów infiltracyjnych w momencie wysokich stanów rzek, podziemne piętrzenie wód albo innymi sposobami w celu zwiększenia zasobów wód podziemnych albo ich regeneracji w obszarach przeeksploatowanych.[SK].

Czym jest Wzbogacanie zasobów (sztuczne znaczenie w Słownik definicje W