Źródło krasowe co to jest
Co to jest Źródło krasowe. Wyjaśnienie zasilane wodami krążącymi w skrasowiałych masywach skalnych.

Czy przydatne?

Co to jest Krasowe Źródło

Źródło krasowe
Źródło zasilane wodami krążącymi w skrasowiałych masywach skalnych, gdzie szczeliny, kanały i inne próżnie krasowe stanowią komunikujący się ze sobą mechanizm hydrauliczny (ryc. 137). Za pośrednictwem kanału zbiorczego krążące w masywie wody krasowe są wyprowadzane na powierzchnię w formie skoncentrowanego wypływu. Żywo reaguje na czynniki klimatyczne. Ź.k. należą do w najwyższym stopniu wydajnych (→ wywierzysko). Z racji na kształt przewodu doprowadzającego wodę do źródła wyróżnia się: ź.k. kanałowe, jaskiniowe, szczelinowo-krasowe. Występują także ź.k. intermitujące, z których woda wypływa z przerwami; są one powiązane z lewarowym kształtem przewodów krasowych. → Źródło.[TB i DM] Ryc. 137. Źródło krasowe, intermitujące.

Czym jest Źródło krasowe znaczenie w Słownik definicje Z