Źródło warstwowe co to jest
Co to jest Źródło warstwowe. Wyjaśnienie drenujące wodę z warstwy przeważnie zbudowanej z utworów.

Czy przydatne?

Co to jest Warstwowe Źródło

Źródło warstwowe
Źródło drenujące wodę z warstwy przeważnie zbudowanej z utworów porowatych, powstaje na wychodniach → warstwy wodonośnej. W zależności od sytuacji geologicznej wyróżniamy: ź.w. kontaktowe, wypływające na granicy warstwy wodonośnej z utworami nieprzepuszczalnymi, ź.w. erozyjne, wypływające z nadciętej warstwy wodonośnej, powyżej jej spągu (ryc. 141), ź.w. zaporowe, gdzie powodem wypływu jest podziemne spiętrzenie wód w konsekwencji zmniejszającej się miąższości warstwy wodonośnej albo nagłej zmiany →przepuszczalności utworów. → Źródło. Ryc. 141. Źródło warstwowo-erozyjne[TB i DM].

Czym jest Źródło warstwowe znaczenie w Słownik definicje Z