koniec idei powszechnego co to jest
Jak leczyć Koniec idei powszechnego ubezpieczenia lekarzy?? Czym jest uporządkowała niestety.

Czy przydatne?

Definicja Koniec idei powszechnego ubezpieczenia lekarzy?

Co to znaczy: Nowa ustawa
o izbach lekarskich (z 2 grudnia 2009) nie uporządkowała niestety kwestii
ubezpieczeń OC. Pomimo faktu, iż inne zawody (na przykład prawnicze) mają jedną polisę
OC, lekarzy dotyczą nadal 3 polisy: z tytułu bycia lekarzem, z tytułu bycia
świadczeniodawcą NFZ i z tytułu podkontraktu z SPZOZ. By rozwiązać tą kwestię
rząd w projekcie ustawy o działalności leczniczej przenosi wymóg
ubezpieczenia z lekarzy na podmioty lecznicze – praktyki, ZOZ-y i NZOZ-y (wykreśla
pomiędzy innymi ustęp 48 a)

Czym jest Koniec idei powszechnego znaczenie w Słownik dentystyczny K .