odliczenia co to jest
Jak leczyć Nie ma odliczenia VAT? Czym jest nie może odliczyć tego podatku kupując urządzenie.

Czy przydatne?

Definicja Nie ma odliczenia VAT

Co to znaczy: Placówka medyczna, która świadczy usługi zwolnione z VAT, nie może odliczyć tego podatku kupując urządzenie pomagające wykonywać usługi medyczne. Izba Skarbowa wydała interpretacje w kwestii zakupu aparatu RTG, lecz co do zasady interpretacja dotyczy zakupu wszelkich urządzeń medycznych. I nie jest ważne czy ZOZ jest płatnikiem VAT czy nie. Jeżeli świadczy usługi zwolnione z VAT-u, nawet jeżeli jest płatnikiem VAT-u, za zakup urządzeń pomocnych do świadczenia usług zwolnionych nie może odliczać VAT-u.
Kwestia zajęła się Izba Skarbowa w Warszawie. Wykonywany w Warszawie był projekt pod nazwą: Kompleksowa modernizacja zakładu diagnostyki obrazowej SP ZOZ – zakup wysokospecjalistycznych aparatów RTG. W omawianym przypadku samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje działalność w dziedzinie ochrony zdrowia, która jest zwolniona z podatku od towarów i usług. Dzięki programowi unijnemu planuje zakup aparatów RTG.{mosmodule module=google}Jak podkreśliła warszawska izba prawo do odliczenia podatku naliczonego, przysługujące tylko czynnym podatnikom VAT i tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest ustalenie podatku należnego.z powodu, w omawianym przypadku, z uwagi na świadczenie usług zwolnionych z VAT, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących kupno sprzętu nabytego przez wzgląd na realizacją projektu pod nazwą: Kompleksowa modernizacja zakładu diagnostyki obrazowej SP ZOZ – zakup wysokospecjalistycznych aparatów RTG. (Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 lipca 2009 r. (nr IPPP3/443-389/09-2/KG)). Analogicznie zatem do tej sytuacji – od wszelkich zakupów sprzętu medycznego, który jest używany do wykonywania usług medycznych (płatność za nie, nie jest obciążona podatkiem VAT) nie można odliczyć podatku VAT. (PS)

Czym jest Nie ma odliczenia VAT znaczenie w Słownik dentystyczny N .