nowelizacja uprości co to jest
Jak leczyć Nowelizacja uprości dokumentację? Czym jest rozporządzenia dotyczący dokumentacji.

Czy przydatne?

Definicja Nowelizacja uprości dokumentację

Co to znaczy: Dnia 21 grudnia 2011 roku pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczący dokumentacji medycznej: recept pro auctore i pro familia. Rozporządzenie ustala zasady wypisywania recept dla siebie, małżonka, rodzeństwa, zstępnych albo wstępnych w linii prostej.
Dokumentacja tych recept będzie teraz prowadzona w sporo prostszy sposób. Zabiegała o to Naczelna Porada Lekarska, która postulowała o uproszczoną dokumentację.
Doktor będzie musiał prowadzić lista wypisywanych poprzez siebie recept, gdzie zawrze imię i nazwisko pacjenta, a również postać liczba, dawkę i sposób dawkowania leku. To jest zatem nieco więcej informacji niż postulowała NRL.
- W obowiązujących regulaminach sprawa ta nie jest uregulowana w sposób jednoznaczny i rodzi wątpliwości. Przygotowany projekt nowelizacji jest odpowiedzią na postulaty zgłoszone w uchwale Naczelnej Porady Lekarskiej. Zdaniem NRL, wystawianie recept pro auctore i pro familia nie wymaga prowadzenia pełnej dokumentacji medycznej wedle wymogami określonymi w Rozporządzeniu MZ z 21 grudnia 2010 r. w kwestii dokumentacji medycznej i metody jej przetwarzania.
Dodatkowo należy zauważyć, iż obowiązujące regulaminy dopuszczają sposobność wystawiania recept poprzez lekarza, który posiada prawo wykonywania zawodu i stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, lecz nie wykonuje zawodu w podmiocie leczniczym ani w ramach praktyki lekarskiej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. nie klasyfikuje kwestii dokumentowania wystawiania recept poprzez takiego lekarza” – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji rozporządzenia

Czym jest Nowelizacja uprości znaczenie w Słownik dentystyczny N .