Badania biochemiczne co to jest
Leczenie Badania biochemiczne wydolności nerek. Definicja: Kluczową funkcją nerek jest wydalanie z.

Czy przydatne?

Definicja Badania biochemiczne wydolności nerek

Co to jest: Kluczową funkcją nerek jest wydalanie z organizmu zbędnych produktów mechanizmów metabolicznych zachodzących w organizmie. W diagnostyce i monitorowaniu schorzeń nerek kluczową rolę odgrywa oznaczanie poziomu mocznika i kreatyniny w surowicy krwi i oznaczanie stężenia i dobowego wydalania kreatyniny w moczu. Oznaczanie poziomu mocznika w surowicy Mocznik jest związkiem powstającym w procesach metabolizmu białek, wydalanym z organizmu poprzez nerki a jego monitorowanie jest jednym z podstawowych badań w chorobach nerek. W razie upośledzonej czynności nerek stężenie mocznika w surowicy krwi wzrasta i jest odpowiedzialne za symptomy mocznicowe takie jak nudności, wymioty, bóle głowy i wzmożone pragnienia. Gdyż poziom mocznika zależy od diety i metabolizmu białka w organizmie dlatego także stany nasilające metabolizm białek albo także zbyt spora liczba spożywanego białka mogą wywoływać przyrost jego stężenia. Do oznaczenia poziomu mocznika w surowicy pobierana jest krew, a pacjent powinien w dniu badania pozostać na czczo. Oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy Kreatynina jest wytworem metabolizmu białek mięśni zależnym tylko od masy mięśniowej i pracy mięśni i jej wytwarzanie u danej osoby jest stałe i nie podlega sporym wahaniom związanym z dietą, Monitorowanie poziomu kreatyniny, podobnie jak poziomu mocznika, jest jednym z podstawowych badań realizowanych w chorobach nerek. Do oznaczenia poziomu kreatyniny w surowicy pobierana jest krew pacjetna, który w dniu badania powinien pozostać na czczo. Prócz ustalenia stężenia kreatyniny we krwi znaczy się również jej stężenie w moczu i dobowe wydalanie z moczem. Badania te są użyteczne w obliczaniu tak zwany klirensu endogennej kreatyniny. Klirens endogennej kreatyniny Klirens endogennej kreatyniny to jest umiejętność nerek do oczyszczania krwi z kreatyniny. Znając poziom kreatyniny we krwi i w moczu i objętość wydalonego moczu można wyliczyć ile krwi oczyszczają nerki z kreatyniny w określonej jednostce czasu. Rezultat zazwyczaj podaje się w ml/min. Klirens kreatyniny jest bardzo wygodnym wyznacznikiem w rozpoznawaniu i monitorowaniu niewydolności nerek informującym o aktualnej filtracji nerkowej

Czym jest Badania biochemiczne znaczenie Słownik leczenie B .