Badania dla Twojego serca co to jest
Leczenie Badania dla Twojego serca. Definicja: LipidogramRutynowe badanie stężenia cholesterolu we.

Czy przydatne?

Definicja Badania dla Twojego serca

Co to jest: LipidogramRutynowe badanie stężenia cholesterolu we krwi powinno się zaczynać od 20. roku życia.. Fundamentalnym badaniem jest ustalenie stężenia cholesterolu całkowitego we krwi, jednak znacząco dokładniejszym i wiarygodniejszym jest wykonanie lipidogramu a więc oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i HDL cholesterolu i trójglicerydów. Badanie wykonuje się na czczo po 12h powstrzymaniu się od spożywania posiłków i picia alkoholu.Stężenie cholesterolu całkowitego we krwi nie powinno być wyższe niż 200 mg/% jednak u osób po zawale serca stężenie cholesterolu całkowitego nie powinno być wyższe niż 190mg/% a u osób po zawale mięśnia sercowego z towarzyszącą cukrzycą nie wyższe niż 175mg/%). Główne znaczenie dla rozwoju blaszek miażdżycowych ma oznaczenie frakcji LDL cholesterolu tak zwany złego cholesterolu. Poziom cholesterolu LDL we krwi nie powinien być wyższy niż 100mg/%, a u osób szczególnie zagrożonych powikłaniami miażdżycy (osoba po zawale serca i z cukrzycą) nawet poniżej 70mg/%. Poziom frakcji HDL cholesterolu tak zwany dobrego cholesterolu powinien wynosić ponad 60 mg/%.Stężenie trójglicerydów we krwi nie powinno przekraczać 150mg/%. Poziom glukozyOznaczenie poziomu glukozy u osób zagrożonych miażdycą ma na celu inicjalne wykrycie cukrzycy, która przyspiesza postęp zmian miażdżycowych. Poprawny poziom glukozy we krwi żylnej wykonanej na czczo powinien być niższy niż 100mg%. Przy stężeniu od 100-125mg% konieczne jest wykonanie krzywej cukrowej, a przy dwukrotnym stwierdzeniu stężenia glukozy przynajmniej 126 rozpoznajemy cukrzycę. RTG klatki piersiowejBadanie radiologiczne klatki piersiowej pozwala na ustalenie ewentualnych blaszek miażdżycowych w ścianie aorty albo innych sporych naczyń tętniczych. Badanie to pozwala także na wykrycie ewentualnych zwapnień zastawek serca i wielkości przedsionków i komór serca.EKGU osób z miażdżycą regularnie dochodzi do rozwoju dolegliwości niedokrwiennej serca, kiedy blaszki miażdżycowe umiejscowią sięw naczyńiach wieńcowych. Dzięki EKG można inicjalnie rozpoznać obszary niedokrwienia i poprzez to wnioskować a lokalizacji zwężenia tętnicy wieńcowej, które w późniejszym czasie mogłoby doprowadzić do zawału serca. Jednak niekorzystny rezultat badania nie świadczy braku miażdżycy naczyń sercowych. W przypadku trudności diagnostycznych wykonuje się „EKG wysiłkowe" a więc badanie EKG realizowane w trakcie wysiłku. Badanie tj. znacząco dokładniejsze i pozwala na ujawnienie zmian w sercu niewidocznych w okresie badania spoczynkowego.ECHO sercaBadanie to pozwala z ocenić rozmiar wszystkich części serca, zbadać kurczliwość poszczególnych ścian mięśnia sercowego i pracę jego zastawek i ich budowę, ewentualne zwapnienia wywołane miażdżycą.KoronarografiaJest to najdokładniejsze badanie pozwalające na ocenę zaawansowania miażdżycy i rozpoznanie zwężeń w ich przebiegu mogących doprowadzić do całkowitego zamnkięcia ich światła co doprowadza do zawału serca

Czym jest Badania dla Twojego serca znaczenie Słownik leczenie B .