Jak się oblicza opłatę za co to jest
Leczenie Jak się oblicza opłatę za lek?. Definicja: Ubezpieczeni pacjenci mają prawo do zniżek przy.

Czy przydatne?

Definicja Jak się oblicza opłatę za lek?

Co to jest: Ubezpieczeni pacjenci mają prawo do zniżek przy zakupie leków. Wysokość tej zniżki zależy od ekipy odpłatności (ryczałt, 30%, 50%), od wielkości limitu cenowego, rodzaju dolegliwości i od uprawnień pacjenta. Tylko niewielka część leków dostępnych w Polsce posiada zniżki na recepty. O tym, jaką zniżkę posiada dany lek, decyduje Minister Zdrowia. Istnieją cztery rodzaje zniżek na leki: leki bezpłatne - niezależenie od ceny lek jest wydawany bezpłatnie* za odpłatnością ryczałtową - niezależnie od ceny leku pacjent płaci uiszcza opłatę ryczałtową - aktualnie w wysokości 2,50 zł * za odpłatnością 30% - pacjent płaci 30% wartości leku* za odpłatnością 50% - pacjent płaci 50% wartości leku* *- jeżeli lek nie posiada ustalonego tak zwany "limitu cenowego" Ponadto pewne leki mają zniżkę tylko w przypadku niektórych chorób przewlekłych. Listę tych chorób i rozmiar zniżki także określa Minister Zdrowia. Bywa czasami, iż lek dla pewnej dolegliwości przewlekłej ma większą zniżkę niż dla pozostałych chorób na przykładTramal caps. 50 mg znajduje się na liście leków wydawanych za odpłatnością 50% i równocześnie wydawanych bezpłatnie w chorobach nowotworowych. Fakt rozpoznania dolegliwości przewlekłej, dla której przysługuje pacjentowi zniżka, doktor zaznacza na recepcie w odpowiedniej rubryce dzięki literki "P". W zasadzie wszyscy pacjenci mają jednakowe zniżki (emeryt, rencista, osoba pracująca, student). Na innych zasadach są traktowani jedynie inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi i zasłużeni honorowi dawcy krwi. Inwalidzi wojenni dostają wszystkie zarejestrowane w Polsce leki bezpłatnie. Od inwalidów wojskowych i zasłużonych honorowych dawców krwi nie pobiera się opłat do wysokości limitu dla leków z listy podstawowej i list uzupełniających. Leki z list służących w niektórych chorobach przewlekłych wydawane są zasłużonym honorowym dawcom krwi i inwalidom wojskowym tak jak innym ubezpieczonym pacjentom. Wysokość koszty za leki bez limitu cenowego można obliczyć z następujących wzorów: (C - znaczy cenę leku, L - limit, x- znak mnożenia) Gdy cena mniejsza od limitu albo gdy brak limitu Leki bezpłatne bezpłatne Leki ryczałtowe 2,50 zł Leki 30% 0,3 x C Leki 50% 0,5 x C Limit cenowy Wybrane leki mają wyznaczone tak zwany limity refundacji, a więc kwot, do wysokości których poszczególne leki są refundowane. znaczy to, iż jeśli cena leku przekracza limit refundacji to pacjent prócz koszty za lek (ryczałt, 30% albo 50%) musi pokryć dodatkowo różnicę między ceną leku a limitem. W jaki sposób leki są dofinansowane Pacjent kupując lek objęty zniżką płaci pewną kwotę w aptece, stanowiącą część jego wartości, resztę z kolei pokrywa właściwa dla danego pacjenta kasa chorych. jeśli, na przykład lek znajduje się na liście leków wydawanych za odpłatnością ryczałtową (2,50 zł) a jego cena wynosi 3,36 zł to pacjent uiszcza w aptece opłatę w wysokości 2,50 zł a pozostałą część, jest to 0,86 zł zwraca aptece właściwa dla pacjenta kasa chorych. Odpowiedniki Regularnie zdarza się, iż kilku producentów produkuje lek o identycznym składzie chemicznym i identycznej dawce (różnice mogą dotyczyć użytych substancji pomocniczych, które nie mają wpływu na ogólne działanie leku). Mówi się wtedy, iż to są odpowiedniki. Regularnie jednak takie odpowiedniki mają różne ceny, na przykład Lek A tabl. - 10 mg 20 tab. 10,86 zł Lek B tabl - 10 mg 20 tabl. 3,36 zł jeżeli zatem odpowiedniki o różnych cenach mają identyczną odpłatność (w powyższym przykładzie ryczałt) to wówczas różne byłyby stawki, które musiałaby dopłacić do leczenia kasa chorych: Lek A 10,86 zł - 2,50 zł = 8,36 zł, Lek B 3,36 zł - 2,50 zł = 0,86 zł Gdyż to są odpowiedniki można je stosować zamiennie. Przez wzgląd na powyższym Ministerstwo Zdrowia i Opieki Socjalnej uznało za stosowne ustalić jednakową dopłatę do tych leków ( i każdego innego o takim samym składzie) w takiej wysokości jak w razie najtańszego odpowiednika a więc Leku A, jest to 0,86 zł. Efektem tego było wprowadzenie tak zwany limitów refundacji a więc wartości, do wysokości których poszczególne leki są refundowane (w naszym przypadku limit wynosi 3,36 zł). Limity określa Minister Zdrowia i Opieki Socjalnej w drodze rozporządzenia. Uwaga !!! Farmaceuta ma prawo wydać odpowiednik leku, pod warunkiem, iż doktor nie dokonał na recepcie adnotacji "NZ" (Nie Wymieniać). jeśli zatem przepisany lek jest dla Państwa zbyt drogi - proszę pytać czy są tańsze odpowiedniki. Wysokość koszty za leki z limitem cenowym można obliczyć z następujących wzorów: (C - znaczy cenę leku, L - limit, x- znak mnożenia) Gdy cena przekracza limit Leki bezpłatne C-L Leki ryczałtowe C-L+2,50 zł Leki 30% C-L+(0,3 x L) Leki 50% C-L+(0,5 x L) Przykład: Lek o odpłatności 30% z ustalonym limitem w wysokości 10zł i ceną w aptece 20zł. Pacjent płaci 30% do ceny limitu a więc 3zł z 10zł ( i różnicę pomiędzy ceną w aptece a limitem a więc 20zł-10zł=10zł co wspólnie daję sumę 13zł

Czym jest Jak się oblicza opłatę za lek znaczenie Słownik leczenie J .