Jak uchronić się przed co to jest
Leczenie Jak uchronić się przed niewydolnością serca. Definicja: Badania naukowe wykazały, iż.

Czy przydatne?

Definicja Jak uchronić się przed niewydolnością serca

Co to jest: Badania naukowe wykazały, iż pośrodku ostatnich 20 lat znacząco wzrosła częstość występowania niewydolności serca. Dlatego zespół lekarzy z Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine w Nowym Orleanie przeprowadził badanie oceniające znaczenie różnych czynników ryzyka niewydolności serca. Wyniki pracy zostały opublikowane w ostatnim wydaniu Archives of Internal Medicine.W badaniu wzięło udział prawie 14 tys. osób, u których nie występowały symptomy niewydolności serca. W latach 1971-1975 badani zostali poddani standardowym testom określającym częstość występowania czynników ryzyka niewydolności serca. W następnych latach prowadzono ewidencję rejestrującą pojawienie się objawów niewydolności serca.w okresie 19 lat obserwacji u 1382 badanych rozpoznano przewlekłą niewydolność serca. Zaobserwowano, iż dolegliwość częściej występowała u mężczyzn, osób gorzej wykształconych, które nie wykonywały ..w okresie codziennej aktywności sporych wysiłków fizycznych. Niewydolność serca częściej pojawiała się u osób, u których zidentyfikowano standardowe czynniki ryzyka dolegliwości serca, takie jak palenie papierosów, otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. Wśród osób z chorobą niedokrwienną serca zaobserwowano powyżej 8-krotnie większe ryzyko wystąpienia niewydolności serca. Mniej wydolną funkcję serca stwierdzono u chorych wadami zastawkowymi.Wykazano, iż u powyżej 60% chorych z niewydolnym mięśniem sercowym schorzenie może mieć związek z chorobą niedokrwienną serca. Autorzy badania podkreślają, iż modyfikacja stylu życia może prowadzić do pomniejszenia ryzyka wystąpienia dolegliwości

Czym jest Jak uchronić się przed znaczenie Słownik leczenie J .