Nie wykazano teratogenności co to jest
Leczenie Nie wykazano teratogenności leków przeciw migrenie. Definicja: Coraz więcej osób walczy z.

Czy przydatne?

Definicja Nie wykazano teratogenności leków przeciw migrenie

Co to jest: Coraz więcej osób walczy z migreną, stosując różnorodne środki doustne. Istotną rolę wśród nich odgrywa sumatryptan. Naukowcy z University of Lund w Szwecji badali bezpieczeństwo stosowania leków przeciw migrenie w okresie ciąży w ekipie powyżej 900 kobiet. Wyniki zostały opublikowane na łamach najnowszego wydania czasopisma Headache: The Journal of Head and Face Pain.W ramach specjalnego rejestru dotyczącego przebiegu ciąży gromadzone są wiadomości o stosowaniu leków poprzez ciężarne. Na tej podstawie wyodrębniono grupę kobiet przyjmujących leki przeciw migrenie. Okazało się, iż znacząca przewarzająca część z nich przyjmowała sumatryptan.W ekipie ciężarnych z migreną więcej było pierworódek (kobiet będących pierwszy raz w ciąży) niż w ogólnej populacji ciężarnych. W pierwszej ekipie średnia wieku była także wyższa. Z kolei częstość palenia papierosów była podobna w obu tych ekipach.badanie zebranych danych wykazała, że wykorzystywanie leków przeciw migrenie, w tym sumatryptanu, ogółem nie powiększa ryzyka wystąpienia wad rozwojowych w badanej populacji noworodków. Zatem leki te nie mają działania teratogennego, choć nie można wykluczyć umiarkowanego wzrostu zagrożenia wystąpieniem specyficznych wad urodzeniowych

Czym jest Nie wykazano teratogenności znaczenie Słownik leczenie N .