Sposób na wyodrębnienie osób co to jest
Leczenie Sposób na wyodrębnienie osób zagrożonych cukrzycą. Definicja: Cukrzyca należy do chorób.

Czy przydatne?

Definicja Sposób na wyodrębnienie osób zagrożonych cukrzycą

Co to jest: Cukrzyca należy do chorób cywilizacyjnych - dotyka znaczącą część społeczeństwa. Naukowcy z Institute for Research in Extramural Medicine, Vrije Universiteit w Amsterdamie pod kierownictwem Jacqueline M. Dekker badali ryzyko rozwoju cukrzycy w zależności od stwierdzanych stężeń glukozy na czczo i w teście obciążenia glukozą. Wyniki opublikowano na łamach najnowszego wydania czasopisma JAMA.W wyżej wymienionym teście mierzy się stężenie glukozy na czczo, a następnie po podaniu ściśle określonej ilości cukru znaczy się stężenie glukozy po jednej i dwóch godzinach. Wyniki mogą być poprawne, wskazywać na cukrzycę albo stan zwany niepoprawną tolerancją glukozy ( znaczy zaburzenia metabolizmu węglowodanów).W badaniu uczestniczyło powyżej tys. osób w wieku 50-75 lat - nie stwierdzano u nich cukrzycy najpierw badania. Oznaczono im stężenie glukozy na czczo i wykonywano test obciążenia glukozą najpierw analizy i po kilku latach obserwacji. Celem naukowców było ustalenie częstości nowych przypadków cukrzycy w badanej populacji.badanie zebranych danych wykazała, iż ryzyko rozwoju cukrzycy było większe wśród uczestników ze stwierdzonym najpierw badania nieprawidłowym stężeniem glukozy na czczo albo rezultatem testu obciążenia wskazującym na upośledzenie tolerancji glukozy. Współistnienie tych dwóch stanów jeszcze bardziej zwiększało zagrożenie cukrzycą. Wyniki potwierdzają użyteczność określania stężenia glukozy zarówno na czczo jak i w teście obciążenia w wyodrębnianiu ekipy osób zagrożonych pojawieniem się cukrzycy

Czym jest Sposób na wyodrębnienie osób znaczenie Słownik leczenie S .