Szczepionka przeciw co to jest
Leczenie Szczepionka przeciw wściekliźnie. Definicja: Szczepionka przeznaczona do czynnego.

Czy przydatne?

Definicja Szczepionka przeciw wściekliźnie

Co to jest: Szczepionka przeznaczona do czynnego uodporniania przeciw wściekliźnie zawierająca zabity wirus wścieklizny. Dzięki wynalezieniu poprzez Ludwika Pasteura szczepionki p/ wściekliźnie zachorowania wśród ludzi należą aktualnie do rzadkości. Wykorzystanie szczepień po ekspozycji, najczęściej po ugryzieniu poprzez nieznane zwierzę zapobiega postępowi dolegliwości. W razie pogryzienia poprzez zwierzę należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.Pogryzienia poprzez zwierzęta zawsze wymagają rozważenia wykorzystania szczepień przeciwko wściekliźnie i tężcowi. Wskazania Szczepienie przeciwko wściekliźnie stosuje się : zapobiegawczo u osób narażonych na ryzyko zakażenia ( lekarze weterynarii, pracownicy rzeźni, pracownicy służb leśnych, personel laboratoriów pracujący z materiałem zakaźnym). u osób po narażeniu, czyli pogryzione poprzez wściekłe albo podejrzane o wściekliznę zwierzę albo mające kontakt ze wściekłym zwierzęciem. Przeciwwskazania Po narażeniu na zakażenie nie ma przeciwwskazań. Działania niepożądane Po wykorzystaniu szczepionki mogą wystąpić niepożądane odczyny poszczepienne: miejscowe: obrzęk i bolesność ogólne: gorączka Dawkowanie Szczepienie po ekspozycji należy wykonać w dniach (D): D0, D3, D7, D14, D30, D90. Szczepienie przed ekspozycją w dniach D0, D28, D56 albo błyskawiczny model w dniach D0, D7, D21. Preparaty Imovax Rabies Vero –spółka Aventis Pasteur, Szczepionkę należy podać domięśniowo w mięsień naramienny Rabipur -;;spółka Chiron Behring, Szczepionkę należy podać domięśniowo w mięsień naramienny

Czym jest Szczepionka przeciw znaczenie Słownik leczenie S .