Związek między paleniem co to jest
Leczenie Związek między paleniem papierosów a rakiem sutka. Definicja: W przeprowadzonych.

Czy przydatne?

Definicja Związek między paleniem papierosów a rakiem sutka

Co to jest: W przeprowadzonych dotychczas badaniach naukowych nie wykazano związku pomiędzy paleniem papierosów a ryzykiem wystąpienia raka piersi. Naukowcy z Mayo Clinic i Mayo Clinic Cancer Center pod kierownictwem Fergusa J. Coucha analizowali związek pomiędzy paleniem a zagrożeniem rakiem piersi u kobiet z rodzin o sporym ryzyku wystąpienia tego nowotworu. Wyniki opublikowano na łamach najnowszego wydania czasopisma Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention.Na podstawie rejestru danych o nowotworach wyodrębniono powyżej 400 rodzin o sporym ryzyku wystąpienia raka piersi. Analizowano moment obejmujący kilkadziesiąt lat. W latach 1991-96 zbierano wiadomości na temat wystąpienia nowotworu sutka u sióstr, córek, bratanic, siostrzenic i wnuczek chorych na raka. Zgromadzono także dane o nałogu paleniu papierosów w badanej ekipie.Wyodrębniono powyżej 130 rodzin, gdzie zaobserwowano 3 albo więcej przypadków wystąpienia raka piersi albo jajnika pośrodku całego okresu obserwacji. Badanie wykazała, iż w tej ekipie palące siostry albo córki miały większe ryzyko zachorowania na raka piersi w porównaniu z niepalącymi. Zależności pomiędzy paleniem papierosów a zagrożeniem rakiem piersi nie wykazano wśród kobiet z dalszej rodziny.Po zawężeniu analizy do rodzin zagrożonych w największym stopniu (jest to z 5 przypadkami raka piersi albo jajnika w rodzinie pośrodku kilkudziesięcioletniego okresu obserwacji) palenie papierosów stało się jeszcze silniejszym czynnikiem ryzyka i fakt ten dotyczył zarówno bliższej, jak i dalszej rodziny.Wyniki badania wskazują, iż palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka wystąpienia raka piersi w rodzinach z mnogimi przypadkami tego nowotworu albo raka jajnika

Czym jest Związek między paleniem znaczenie Słownik leczenie Z .