Co trzeci zgon polskiego co to jest
Co to jest, że Co trzeci zgon polskiego dziecka to skutek wypadku komunikacyjnego. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Co trzeci zgon polskiego dziecka to skutek wypadku komunikacyjnego w słowniku

Co to jest: Wypadki samochodowe, próby samobójcze i samouszkodzenia

W trakcie posiedzenia sejmowej komisji zdrowia przedstawiony został raport "O powodach nagłych zgonów u dzieci i młodzieży szkolnej niewywołanych czynnikiem chorobotwórczym”, przygotowany poprzez resort zdrowia.
Co trzeci zgon dziecka w wieku 5-9 lat i młodzieży w wieku 15-19 lat w 2004 i 2005 roku był wywołany wypadkiem komunikacyjnym. W 2005 roku wśród 321 zgonów dzieci w wieku 5-9 lat, wypadki komunikacyjne były powodem 63 zgonów, w trakcie gdy, na przykład nowotwory – 57, a wady wrodzone – 29.
Powyżej 300 młodocianych osób (spośród 1419 zgonów w 2004 roku i 1466 w roku 2005) zmarło w konsekwencji samobójstwa albo samouszkodzenia. Wskutek zabójstwa zginęło 30 młodych ludzi w 2004 roku, a rok potem o siedmioro więcej.

Z raportu wynika, iż powodem prób samobójczych najczęściej są niepoprawne stosunki w rodzinie bądź zaburzenia psychiczne, jest to depresja, zaburzenia lękowe, nadużywanie alkoholu i narkotyków. W wyniku prób samobójczych i samouszkodzeń giną częściej chłopcy niż dziewczęta. Gros tych prób dotyczy dzieci wiejskich. Prym w niechlubnych statystykach prób samobójczych wiedzie Pomorskie, Śląskie, Zachodniopomorskie, Łódzkie i Kujawsko- Pomorskie.
w trakcie dyskusji nad raportem, rzecznik praw dziecka Ewa Sowińska zauważyła, iż takie statystyki to skutek słabej opieki nad dzieckiem w Polsce. – Dostęp do psychoterapeuty – stwierdziła Ewa Sowińska – jest zerowy.
Poseł Zbigniew Cymański z PiS uważa, iż przyczyną wielu prób samobójczych jest przemoc rówieśnicza po spożyciu alkoholu. Nowelizacji wymaga więc, zdaniem posła, ustawa o wychowaniu w trzeźwości.
Zwrócono także uwagę na rosnącą liczbę wypadków w szkołach (w latach 2006 i 2007
powyżej 112 tys.) przy niewystarczającej opiece medycznej w placówkach oświatowych. Prof. Alicja Chybicka – prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – apeluje więc o organizowanie pediatrycznych punktów konsultacyjnych, większą liczbę pielęgniarek czy higienistek, współpracujących z władzami placówek oświatowych. Uważa takie zmiany za niezbędne, a obecna sytuację – gdzie jedna pielęgniarka, na przykład we Wrocławiu, obsługuje trzy szkoły – za niedopuszczalną.
Na posiedzeniu przedstawiciel NFZ zapewnił, iż dla poprawy opieki medycznej nad dziećmi, zmienią się zasady finansowania porad pediatrycznych. Kwota kapitacyjna będzie uzależniona między innymi od liczby małych pacjentów

Czym jest Co trzeci zgon polskiego znaczenie w Słownik medycyny C .