Czynniki ryzyka ponownego co to jest
Co to jest, że Czynniki ryzyka ponownego krwawienia po endoskopowym leczeniu krwawienia z wrzodu.

Czy przydatne?

Definicja Czynniki ryzyka ponownego krwawienia po endoskopowym leczeniu krwawienia z wrzodu trawiennego w słowniku

Co to jest: Nawracające krwawienia z wrzodu trawiennego wiążą się z większym prawdopodobieństwem śmierci chorego. Opracowanie skali ryzyka wystąpienia ponownego krwawienia po endoskopowym leczeniu krwawienia z wrzodu trawiennego pozwoliłoby na właściwszą ocenę stanu pacjenta i zapobiegłoby postępowi poważnych powikłań.

Dlatego celem naukowców z Universitat Autònoma de Barcelona, Hiszpania, było zidentyfikowanie czynników prognostycznych ponownego krwawienia z wrzodu trawiennego po leczeniu endoskopowym wykorzystywanych opracowaniu skali ryzyka.Badanie wykonano na podstawie metaanalizy publikacji odnoszących się do tego problemu w bazie danych PubMed. Kryteria włączenia spełniło 14 badań wykonanych w latach 1990-2010 obejmujących powyżej 3,5 tysiąca pacjentów. Na podstawie analizy wieloczynnikowej do przedendoskopowych czynników predykcyjnych wystąpienia ponownego krwawienia zaliczono: niestabilność hemodynamiczną (pOR 3,30), oznaczająca wartość skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 100 mm Hg, przyśpieszoną czynność serca ponad 100/minutę i obwodowe symptomy wstrząsu. Czynnikiem prognostycznym były także: poziom hemoglobiny - w większości badań poniżej 10g/L (1,73) i konieczność transfuzji krwi. Z kolei czynniki endoskopowe bezpośrednio powiązane z wykonanym zabiegiem to: aktywne krwawienie (pOR 1,70), spore wymiary wrzodu - z reguły ponad 1-2 cm (pOR 2,81) i lokalizacja wrzodu dwunastnicy w rejonie tylnej (pOR 3,83), a wrzodu żołądka w górnej części krzywizny mniejszej (pOR 2,86).    Krwawiący wrzód trawienny stanowi kluczową przyczynę krwawienia z dróg oddechowych niezwiązanych z żylakami przełyku. Równocześnie jest przyczyną wielu przyjęć na szpitalne oddziały ratunkowe. Aktualnie postępowanie terapeutyczne przy krwawieniu z wrzodu trawiennego oparte jest o uzupełnienie objętości łożyska naczyniowego, szybkie wyprowadzenie chorego z hipotensji, podawanie dożylnych inhibitorów pompy protonowej hamujących wydzielanie soków żołądkowych i leczenie endoskopowe obejmujące: ostrzykiwanie, klipsy, kleje tkankowe, laseroterapię i elektrokoagulację. Aczkolwiek zabiegi te przynoszą regularnie dobre efekty, to u chorych z ciężkim krwawieniem istnieje spore ryzyko wystąpienia ponownego krwawienia. Zdaniem autorów niskie ciśnienie krwi, spory wielkość wrzodu, jego lokalizacja, jak także niskie parametry czerwonokrwinkowe i powiązane z nimi przetoczenia krwi to czynniki ryzyka, które mogą być przydatne do opracowania skali oceny ryzyka wystąpienia ponownego krwawienia po endoskopowym leczeniu krwawiącego wrzodu trawiennego żołądka i dwunastnicy. Wprowadzenie takiej skali do powszechnego użytku mogłoby przyczynić się do zapobiegania nawrotów krwawienia, które zawsze stanowią poważną komplikację i zwiększają ryzyko śmiertelności. Oprócz tego identyfikacja powyższych czynników zmniejszyłaby wydatki powiązane z leczeniem pacjentów z krwawiącym wrzodem trawiennym.Oprac.: dr nauk medycznych Maciej ChałubińskiAliment Pharmacol Ther. 2011 Oct;34(8):888-900.Meta-analysis: predictors of rebleeding after endoscopic treatment for bleeding peptic ulcer.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21899582

Czym jest Czynniki ryzyka ponownego znaczenie w Słownik medycyny C .