Jednostronne i obustronne co to jest
Co to jest, że Jednostronne i obustronne neurogenne zwichnięcie - którą deformację jest trudniej.

Czy przydatne?

Definicja Jednostronne i obustronne neurogenne zwichnięcie - którą deformację jest trudniej leczyć? w słowniku

Co to jest: Streszczenie tekstu "Jednostronne i obustronne neurogenne zwichnięcie - którą deformację jest trudniej leczyć?" - opublikowanego w piśmie Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2011; 2(6); Vol. 13.

Cel: Przedstawienie i porównanie wyników leczenia neurogennego zwichnięcia w ekipie pacjentów z jednostronnym i obustronnym zwichnięciem stawu biodrowego. Materiał: Analizowano grupę 77 pacjentów(109 bioder) ze zwichnięciem (MP>80%). Pacjentów podzielono na dwie ekipy: pierwsza ze zwichnięciem jednostronnym - 47 stawów (47 pacjentów) z obserwacją 2,5 lat (1,2-7,5 lat), i druga - z obustronnym zwichnięciem - 62 stawy (31 pacjentów) z obserwacją 3,4 lat (1,2-10,2).Metodyka: Dokonano oceny klinicznej i radiologicznej w momencie przed i pooperacyjnym. Stosunki głowy kości udowej do panewki opisane zostały poprzez współczynnik panewkowy (WP), i współczynnika migracji (WM), kształt bliższego końca kości udowej określono poprzez PFA - Pelvic Femoral Angle. Wyniki: W obu ekipach zaobserwowaliśmy 3 ponowne zwichnięcia (WM >80%) i 4 poważne podwichnięcia (WM>50) po przeprowadzonym leczeniu operacyjnym. Wszystkie należą do ekipy pacjentów z jednostronnym zwichnięciem. W ekipie 1. WP poprawił się z 31,3° (20°-50°) do 22,7° (3°-50°). WM uległ poprawie z 98,8% (85%-100%) do 23,4% (0%-100%). W ekipie 2. WP poprawił się z 30,5° (10°-62°) do 19,9° (4° 40°).Stwierdziliśmy zmianę PFA: w ekipie 1. przed zabiegiem - 10,3°(-40°do10°) dla strony ze zwichnięciem i 6,6° (–16°do55°) dla strony stabilnej, po zabiegu wyniosło –5,7° (–46do 45) dla strony operowanej i 5,6° (–18°do45°) dla nieoperowanej. W ekipie 2. PFA przed wyniosła –3,1° (-22°do9°) i po -0,15° (–18°do25°) dla obu stron. Stwierdziliśmy poprawę zakresów ruchów, które były oceniane.  Wnioski: Uzyskane wyniki kliniczne i radiologiczne pozwalają stwierdzić, że ekipa pacjentów ze zwichnięciem jednostronnym jest ekipą obarczoną większym ryzykiem ponownego zwichnięcia, podwichnięcia i wystąpienia „deformacji powiewu wiatru”.Cały tekst - w załączniku (pdf).
Multimedia
Zwichnięcie
0,9 MB
Typ pliku: Prezentacja PDF

Czym jest Jednostronne i obustronne znaczenie w Słownik medycyny J .