Międzynarodowe zalecenia co to jest
Co to jest, że Międzynarodowe zalecenia dotyczące diagnostyki i terapii kobiet z zaburzeniami.

Czy przydatne?

Definicja Międzynarodowe zalecenia dotyczące diagnostyki i terapii kobiet z zaburzeniami krzepnięcia krwi w słowniku

Co to jest: Najczęstszym symptomem zaburzeń krzepnięcia krwi u kobiet są krwotoczne miesiączki.

Krwawienie uznaje się za obfite jeżeli:• dochodzi do przesiąkania podpaski albo tamponu pośrodku godziny• następuje przesiąkanie bielizny• występuje obniżony poziom ferytyny• występuje niedokrwistośćZaburzenia krzepnięcia krwi należy również rozważyć u kobiet, u których występują:1. nadmierne krwawienia miesięczne począwszy od pierwszej miesiączki2. nieujemny wywiad dla rodziny w kierunku zaburzeń krzepnięcia krwi3. jeden z następujących objawów (zazwyczaj kilka): • krwawienia z nosa• siniaczenie bez urazu• przedłużające się krwawienia z ran• samoistne krwawienia ze śluzówek j. ustnej albo przewodu pokarmowego• przedłużające się albo obfite krwawienia po ekstrakcjach zębów• nieoczekiwane krwawienia po zabiegach chirurgicznych• obfite krwawienia z ciałka żółtego• krwotoki wymagające transfuzji krwi• krwotoki poporodowe, w szczególności po 24h od porodu• brak reakcji na konwencjonalna terapię krwotocznych miesiączekKażdą kobietę z nadmiernymi krwawieniami miesięcznymi należy precyzyjnie wypytać o symptomy skazy krwotocznej i występowanie zaburzeń krzepnięcia krwi w rodzinie. Powinno się również wykonać morfologię krwi, badanie układu krzepnięcia (PT, APTT), oznaczyć poziom fibrynogenu, czynnika VIII, aktywność czynnika von Willebranda i antygen czynnika von Willebranda. jeżeli te badania nie wyjaśnią powody zaburzeń należy ocenić funkcję płytek krwi (badanie agregacji płytek krwi), oznaczyć poziomy pozostałych czynników krzepnięcia i rozważyć wykonanie badań nie związanych z układem hemostazy na przykład ocenić funkcję tarczycy.Leczenie krwotocznych miesiączek u kobiet ze skazą krwotoczną wymaga współpracy ginekologa i hematologa. U pacjentek nie planujących ciąży, lecz pragnących zachować płodność stosuje się doustne leki antykoncepcyjne, które hamują owulację, zmniejszają ryzyko stworzenia cyst jajnika i zmniejszają utratę krwi.  Chore, u których zawiodły doustne leki antykoncepcyjne albo planujących zajść w ciążę, wymagają podania leków antyfibrynolitycznych (kwas tranexamowy), desmopresyny, a czasem nawet koncentratów czynników krzepnięcia.W ciężkich sytuacjach stosuje się leczenie skojarzone. Należy również pamiętać by pacjentkom z zaburzeniami hemostazy nie podawać niesteroidowych leków przeciwzapalnych, bo upośledzają one funkcję płytek krwi. Kobiety wchodzące w moment przekwitania są kandydatkami do wykonania ablacji endometrium gdyż to jest sposób wiele mniej inwazyjna niż histerektomia. W razie konieczności wykonania zabiegu operacyjnego należy podać koncentrat brakującego czynnika krzepnięcia. Histerektomia powinna być przeprowadzona poprzez doświadczonego ginekologa we współpracy z hematologiem.Kobiety z zaburzeniami krzepnięcia krwi narażone są na poważne powikłania w czasie ciąży, porodu i połogu. Każdej pacjentce planującej poczęcie dziecka należy zapewnić konsultację genetyczną i zapoznać ją z możliwościami diagnostyki prenatalnej. Skazy krwotoczne, z wyjątkiem niedoboru czynnika XIII i fibrynogenu, nie zwiększają ryzyka poronień. Opiekę nad ciężarną powinien sprawować zespół interdyscyplinarny (ginekolog-położnik, hematolog, anestezjolog). Kobiety u których ryzyko krwawienia albo wystąpienia skazy krwotocznej u dziecka jest spore powinny rodzić w doświadczonych ośrodkach mających dostęp do specjalistycznego laboratorium i banku krwi. U nosicielek hemofilii i pacjentek z chorobą von Willebranda powinno się podać profilaktycznie koncentrat czynnika krzepnięcia jeżeli poziom czynnika VIII wynosi mniej niż 50 IU dL-1.Należy unikać stosowania desmopresyny bo może ona powodować retencję wody, hiponatriemie i drgawki. jeżeli zaburzenia krzepnięcia podejrzewa się u dziecka nie wolno stosować w czasie porodu inwazyjnych zabiegów, a poród powinien być poprowadzony w sposób najmniej traumatyczny. by zapobiec krwotokom poporodowym podaje się leki antyfibrynolityczne, a u kobiet wymagających suplementacji czynników krzepnięcia profilaktykę stosuje się minimum 3-5 dni.Więcej: http://hematoonkologia.pl

Czym jest Międzynarodowe zalecenia znaczenie w Słownik medycyny M .