Ultrasonograficzna ocena co to jest
Co to jest, że Ultrasonograficzna ocena tarczycy u zdrowych dzieci w okresie dojrzewania. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Ultrasonograficzna ocena tarczycy u zdrowych dzieci w okresie dojrzewania w słowniku

Co to jest: Fundamentalnym badaniem obrazowym we współczesnej diagnostyce, oceniającym objętość i morfologię gruczołu tarczowego, jest badanie ultrasonograficzne.

Celem pracy była ultrasonograficzna ocena gruczołu tarczowego u dzieci zdrowych w wieku od 13 do 16 lat z powiatu kieleckiego w zależności od wieku, płci, powierzchni ciała i BMI. Materiał i sposoby. Badania ultrasonograficzne tarczycy przeprowadzono u 2040 dzieci w wieku 13-16 lat, poprawny obraz stwierdzono u 1924 dzieci (966 dziewcząt i 958 chłopców). Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, iż powierzchnia ciała, BMI i objętość tarczycy zależą od wieku i płci dzieci. Stwierdzono także wyższe wartości badanych parametrów u chłopców w porównaniu z dziewczętami. Wnioski. Przeprowadzone badania pokazują celowość wykonywania skriningowych badań ultrasonograficznych tarczycy u dzieci zamieszkujących określony obszar. Na podstawie przeprowadzonych badań można ocenić stan morfologiczny gruczołu tarczowego i ustalić normy objętości tarczycy dla populacji dzieci z regionu kieleckiego.Pełny tekst: http://endokrynologiapediatryczna.pl

Czym jest Ultrasonograficzna ocena znaczenie w Słownik medycyny U .