Złamania dalszego końca co to jest
Co to jest, że Złamania dalszego końca kości udowej. Definicja: Wyniki leczenia złożonych złamań.

Czy przydatne?

Definicja Złamania dalszego końca kości udowej w słowniku

Co to jest: "Wyniki leczenia złożonych złamań dalszego końca kości udowej gwoździem śródszpikowym udowym wstecznym w materiale własnym"

Wstęp. Złamania dalszego końca kości udowej należą do złożonych uszkodzeń narządu ruchu i stanowią ważny problem kliniczny.z racji na intensywny postęp motoryzacji liczba chorych ze złożonymi złamaniami kości udowej ulega stałemu wzrostowi.powodem tych złamań są najczęściej wypadki komunikacyjne-urazy wysokoenergetyczne, jak także upadek z wysokości.
Materiał i sposoby. W Klinice Traumatologii i Ortopedii WIM CSK MON leczono 74 chorych na skutek złamań dalszego końca kości udowej w latach 2002-2006. Operacyjne leczenie z zastosowaniem gwoździ śródszpikowych udowych wstecznych zastosowano u 39 chorych (53%). Złamania te wystąpiły u 17 (43%) kobiet i 22 (57%) mężczyzn. Fundamentalnym celem leczenia operacyjnego było anatomiczne odtworzenie powierzchni stawowej i osi mechanicznej kości udowej i przekonywająca stabilizacja złamania, co warunkowało optymalnie inicjalne odzyskanie sprawności stawu kolanowego.Wyniki. W momencie do 4 miesięcy uzyskano zrost odłamów kostnych u 36 (93%) chorych. Stopniowe obciążanie wdrażano w momencie od 2-6 miesięcy.Wnioski. Leczenie złożonych złamań dalszego końca kości udowej gwoździem śródszpikowym udowym wstecznym daje techniczne możliwości przekonywającego zespolenia odłamów. Umożliwia inicjalne usprawnianie uszkodzonego stawu i przyczynia się do pomniejszenia wystąpienia pierwotnych zmian zniekształcających i wtórnych zwyrodnieniowych, sprzyjając uzyskaniu dobrego wyniku leczenia

Czym jest Złamania dalszego końca kości znaczenie w Słownik medycyny Z .