Słownik Kalkulacyjne zainteresowania definicja

Słownik Imputed interest. Co to jest: jeśli poniżej rynkowej stopy procentowej kredytu. Termin ten jest również stosowany w odniesieniu. Co znaczy Interest Imputed definicja.

Czy przydatne?

Co to jest Zainteresowania Kalkulacyjne

Wyjaśnienie: Odsetki jesteś uważany za zarobione, a zatem winni podatku-jeśli poniżej rynkowej stopy procentowej kredytu. Termin ten jest również stosowany w odniesieniu do przychodów odsetkowych musisz sprawozdanie podatnika zerokuponowe obligacje. Chociaż obligacji nie płacą odsetki aż do terminu zapadalności, musisz zapłacić podatek i raport o naliczone odsetki, gdyż.

Więcej definicji jak Kalkulacyjne zainteresowania w Słownik na K