Słownik Niewinne małżonek zasady definicja

Słownik Innocent-spouse rules. Co to jest: którzy pliku wspólnych powraca od odpowiedzialny za podatki z powodu błędnego działania przez ich. Co znaczy Rules Spouse Innocent definicja.

Czy przydatne?

Co to jest Zasady Małżonek Niewinne

Wyjaśnienie: Przepisy podatkowe mające na celu ochronę żonaty podatników, którzy pliku wspólnych powraca od odpowiedzialny za podatki z powodu błędnego działania przez ich małżonków, np. braku dochodu lub raportu, twierdząc, bezpodstawnych potrąceń. Zasadniczo, jeśli możesz udowodnić, że nie wiedział i nie ma powodu, aby wiedzieć, że błąd w wyniku niedopłaty podatku na wspólny powrót, możesz być zwolniony z odpowiedzialności za które niedopłaty. Masz dwa lata od chwili, gdy zaczyna IRS próbuje zebrać niedopłaty petycji na małżonka niewinnego zwolnieniem.

Więcej definicji jak Niewinne małżonek zasady w Słownik na N