weksel, skarbowy, treasury, bill, wall, street, waloryzacja

Weksel Skarbowy (Treasury Bill), Wall Street, Waloryzacja, Wzrost Gospodarczy, Waluta (Currency), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Wza), Warrant Subskrypcyjny

Definicje podatkowe na W

 • Co to jest Warrant Definicja zobowiązanie się emitenta warrantu do wypłacenia uprawnionym właścicielom warrantów stawki rozliczenia. Jego cena zależy od ceny albo
 • Co to jest Warset Definicja mechanizm informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku
 • Co to jest Weksel (bill Of Exchange Definicja zawiera w sobie prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy weksla do wypłacenia ściśle określonej stawki pieniężnej (sumy
 • Co to jest Wibor (warsaw Interbank Offered Rate Definicja na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym
 • Co to jest Wig20 Definicja indeks giełdowy 20 największych firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
 • Co to jest Emerytalny Wiek Definicja nowy mechanizm ustalił go na 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn
 • Co to jest Brutto Wynagrodzenie Definicja zobacz wynagrodzenie brutto
 • Co to jest Netto Wynagrodzenie Definicja zobacz wynagrodzenie netto
 • Co to jest Publiczne Wydatki Definicja środki wydatkowane poprzez kraj i samorządy na realizację swych zadań i celów
 • Co to jest Subskrypcyjny Warrant Definicja dołączony do akcji albo obligacji dający posiadaczowi ograniczone albo nieustające prawo kupna papierów wartościowych albo innych aktywów
 • Co to jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (wza Definicja posiadacze akcji danej firmy. Każdy z nich ma tyle głosów ile wynika z posiadanych akcji. Uprawnienia walnego zebrania akcjonariuszy ustala
 • Co to jest Currency Waluta Definicja definicją pieniądza. Nazwę waluta stosuje się w pierwszej kolejności, gdy jednostka monetarna danego państwie występuje na rynku
 • Co to jest Gospodarczy Wzrost Definicja kolokwialnie wzrost realnego Produktu Narodowego Brutto (PNB); mechanizm rozszerzania umiejętności produkcyjnych gospodarki narodowej
 • Co to jest Waloryzacja Definicja przywracanie wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym
 • Co to jest Street Wall Definicja aleja w Nowym Jorku skupiająca kluczowe instytucje finansowe USA
 • Co to jest Weksel Skarbowy (treasury Bill Definicja dłużnych. Ma on formę weksla własnego, którego wystawcą jest Skarb Państwa. Przykładem weksli skarbowych, bardzo popularnych w państwach

Pojęcie o podatkach

Aspekty podatkowe, rozliczenia finansowe. Sprawozdania i pisma. Definicje podatkowe.

Prawo podatkowe. Wyjaśnienia i interpretacje prawa. Terminy podatku i jego opłaty.

Definicja Weksel Skarbowy (Treasury Bill), Wall Street, Waloryzacja, Wzrost Gospodarczy, Waluta (Currency), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Wza), Warrant Subskrypcyjny informacje.

Co to jest Weksel Skarbowy (Treasury Bill), Wall Street, Waloryzacja wyjaśnienie.