podatek

Co znaczy Podatek. Definicja: publiczno-prawnej o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie. Co znaczy Podatek?

Przydało się?

Co to jest Podatek

Definicja: świadczenia pieniężne na rzecz państwa albo innej osoby publiczno-prawnej o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie regulaminów prawnych, określających warunki, wysokość i terminy płatności tych świadczeń. Podatki podzielone są na bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie: nałożone na dochód albo dorobek podatnika, na przykład podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy. Podatki pośrednie: nakładane na element spożycia, na przykład VAT, ostatecznie płaci konsument.

Inne definicje, wyjaśnienia jak Podatek i pojęcia, opisy, interpretacje na literę P.