Co to jest Pierwotny rynek?

Czy się przydało?

Definicja: obejmuje sprzedaż nowych papierów wartościowych - akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu przez Komisję Papierów Wartosciowych i Giełd. Cenę papierów wartościowych w tym wypadku ustala ich emitent, czyli instytucja wypuszczająca akcje lub obligacje.

Więcej terminów podatkowych na literę R

Podobne definicje podatkowe:

Rozliczenie zwrotu podatku