umowa, zlecenie

Co znaczy Umowa Zlecenie. Definicja: dokonania ustalonych czynności dla dającego zlecenie, za których ostatecznie sukces nie jest odpowiedzialny. Co znaczy Zlecenie umowa?

Przydało się?

Co to jest Umowa Zlecenie

Definicja: umowa gdzie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania ustalonych czynności dla dającego zlecenie, za których ostatecznie sukces nie jest odpowiedzialny (odmiennie od umowy o dzieło, która jest tak zwany umową rezultatu.

Inne definicje, wyjaśnienia jak Zlecenie umowa i pojęcia, opisy, interpretacje na literę U.