umowa, zlecenie

Definicja dokonania określonych czynności dla dającego zlecenie, za których ostatecznie efekt nie jest odpowiedzialny finansowe.

Przydało się?

Co to jest Umowa Zlecenie

Definicja: umowa w której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonych czynności dla dającego zlecenie, za których ostatecznie efekt nie jest odpowiedzialny (odmiennie od umowy o dzieło, która jest tzw. umową rezultatu.

Inne definicje, wyjaśnienia, pojęcia, opisy, interpretacje na literę U.