autostrada

Interpretacja Autostrada w prawie. Znaczenie samochodowych: a) zaopatrzoną co najmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadającą prawo.

Przydało się?

Definicja Autostrada w prawie

Definicja z ang. highway, z niem. Autobahn.

Wyjaśnienie Droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) zaopatrzoną co najmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego,
c) zaopatrzoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Podobna interpretacja prawa do Autostrada na literę A