Definicja Autostrada

Czy się przydało?

Droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) wyposażoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego,
c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady.

Art. 4 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych

 .

Podobne szkolenie prawne na literę A

Kancelaria notarialna:

Biuro notarialne.